داستان‌های واقعی از قرنطینه ووهان در یک کتاب

او در آوریل ۲۰۲۰ بدون سروصدا و تبلیغات به شهر ووهان (مرکز استان هوبئی و ششمین شهر پرجمعیت چین) رفت تا به تصویری بی‌واسطه از این ‌شهر دست پیدا کند؛ شهری که می‌گوید دستگاه پروپاگاندای حزب کمونیست، تصاویر قهرمانانه و پیروزی‌هایش را به تصویر می‌کشید. شویی‌چن می‌گوید برای این به ووهان رفت تا واقعیت نخستین و سخت‌گیرانه‌ترین قرنطینه کرونا در جهان را ببیند و روایت کند. کتاب «شهری در سکوت مرگبار»، داستان ۸ نفر از ساکنان ووهان است؛ یک پزشک در مواجهه مستقیم با بیماری، یک‌ تاجر منزوی و جداافتاده از خانواده، یک‌ داوطلب برای مبارزه با بیماری که خود را وقف رسیدگی به مردم و بیماران در حال مرگ کرده، یکی از وفاداران به حزب کمونیست که برای هر اتفاقی توجیهی دارد و چند تن دیگر. «شهری در سکوت مرگبار» در ۲۸۰ صفحه و به قیمت ۲۱۰هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.