نامه‌های عاشقانه دوران قاجار در یک کتاب

در این نامه‌ها از سوز دل عاشق و جلوه معشوق نشانه‌های متعددی است و علاوه بر نثر، از شعر فارسی هم در نگارش آنها بهره‌یابی شده است. تصحیح این کتاب بر اساس نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه‌های معتبر ایران انجام گرفته، و نام گویندگان شعرها نیز به دست داده شده است. کتاب «نامه‌های عاشق و معشوق در دوره قاجار» مجموعه‌ای است بسیار خواندنی که هم دوستداران آثار عاشقانه، و هم علاقه‌مندان ادبیات فارسی از مرور آن لذت خواهند برد.  در مقدمه مصحح آمده است: «مراسلات عاشق، و معشوق ستمگر اثری غنایی و بیانگر حالات درونی نویسنده نامه‌هاست؛ مراسلاتی که از سوز دل عاشقش حکایت می‌کند و حتی عبارات و جملات خبری‌اش چنان لطیف، عاطفی و دل‌نشین است که هر شنونده‌ای را سر ذوق می‌آورد. در واقع، عاطفه ماده خام و اولیه این مراسلات است.  در مراسلات عاشق و معشوق، زمان، مکان، نام و نشان عاشق و معشوق مجهول و نامشخص است. نویسنده، شاید نام و نشانی از عاشق و معشوقی خاص مدنظر نداشته و قصد او از نوشتن این مراسلات شرح و وصف‌حال عشاق واقعی بوده است.»   کتاب «نامه‌های عاشق و معشوق در دوره قاجار» در ۳۱۵ صفحه و به بهای ۲۴۰ هزار تومان از سوی انتشارات مروارید منتشر و راهی بازار کتاب شده است.