احتمال توقف «نگاه نو» در ایستگاه 140

بخش ویژه این شماره با موضوع «مساله فلسطین» با این مطالب همراه است: «فلسطین و تکاپوهای صهیونیستی در امپراتوری عثمانی» نوشته نادر انتخابی، «۷۵ سال منازعه» نوشته محمد مالکی، «جنبه‌های حقوق بین‌المللی ستیزه اسرائیل و فلسطین» از سعید محمودی، «جنگ و صلح: در جست‌وجوی زبانی دیگر برای فهم و حرکت برای تغییر» نوشته محمدرضا نیکفر، «ادبیات فلسطین: شکست به مثابه خاطره جمعی» نوشته احسان موسوی خلخالی، «مساله یهود از حل تا انحلال در جامعه پساملی‌گرا» از موسی اکرمی و «اسرائیل بخشی از سازوکارِ امپریالیستی» گفت‌وگوی مایکل واکر با رنیبی رین با ترجمه سپیده جدیری.«خانه من» نوشته جرج ساندرز با ترجمه مژده دقیقی و «برگرد و آفتاب بی‌حوصله را با من آشتی ده» شعرهایی از محمد شمس لنگرودی در بخش داستان و شعر  این شماره از «نگاه نو» به چاپ رسیده است. «قتل مکن!» نوشته لف تالستوی ترجمه آبتین گلکار، «کارنامه عبدالحسین نوشین» نوشته بهمن زبردست، «شاعرانگی علیه فراموشی» از سپیده جدیری، «تغییر ساختار حوزه عمومی در جماعت و جامعه» از کرامت‌الله راسخ، «درباره عمو استالین مُرد!» و «عمو استالین مُرد!» نوشته علی میرزایی مطالب بخش «مقاله» نگاه نو هستند. نبض امروز، یک سال یک کتاب، جشنواره قلم در ایران، و تازه‌های کتاب هم در بخش «کتاب، کاریکاتور» آمده است. شماره تازه «نگاه نو» در ۲۶۰ صفحه و به قیمت ۱۵۰هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان است.