کمپین چینی‌ها علیه رمان‌نویس نوبلیست

گسترش انتقادات علیه مو یان در شبکه‌های اجتماعی باعث شده کمپین‌هایی علیه فروش آثار او شکل بگیرد. در حال حاضر مو یان سرشناس‌ترین نویسنده‌ چینی است که آثارش ماهانه میلیون‌ها جلد فروش دارد. این نویسنده‌ تا کنون ده‌ها رمان و داستان‌ کوتاه به نگارش درآورده است. او از سال ۱۹۸۷ با انتشار «ذرت سرخ» به شهرت رسید. رئالیسم جادویی سبک بیشتر کارهای ادبی مو یان است که بسیار مورد توجه اعضای آکادمی جایزه‌ نوبل ادبیات قرار گرفت و او سرانجام در سال ۲۰۱۲ به دلیل «واقع‌گرایی وهم‌آلود آمیخته با داستان‌های عامیانه و تاریخی در آثارش» به عنوان برنده نوبل ادبیات معرفی شد.