Untitled-1 copy

محسن حسینخانی متولد ۱۳۶۷ کرمانشاه است و شعر را به صورت حرفه‌ای از سال ۱۳۸۶ در موسسه کارنامه آغاز کرد و تاکنون ۸ دفتر شعر از او منتشر شده است. «کودکی‌ام را پس بدهید»، «زمین‌گرفتگی»، «تنها مرگ زندگی می‌کند»، «بهارنارنج، یورتمه در دشت دلتنگی» و... اشاره کرد. مجموعه «کوه صدایم را پس نمی‌دهد» با قیمت 110هزار تومان توسط نشر مروارید منتشر شده است.