امیدهای تازه برای اکران «خانه پدری»

با تغییرهایی که در نظام‌نامه نمایش فیلم‌های سینمایی پیش آمده به ویژه الزام به تعیین بازه سنی مشخص برای فیلم‌ها، شرایط امیدوارکننده‌تری برای اکران این فیلم به وجود آمده است و حتی اخیرا داروغه‌زاده، معاون پیشین نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفته است: فیلم «خانه پدری» آقای عیاری مجوز نمایش دارد و فکر نمی‌کنم دیگر با رده بندی مشکلی برای اکران در سینماها داشته باشد و اگر جدی‌تر پیگیری شود مشکلی برای اکران ندارد.

این مطلب برایم مفید است