تیتر جلد این پرونده «هزار تو» است و در توضیح آن روی جلد آمده است که ابعاد نگران‌کننده تخلف و فساد در نظام اداری، دستگاه‌های فکری و حقوقی دولت را به تکاپوی تهیه و تدوین لایحه‌ای واداشته که تمهیدات آن برای گردش آزادانه اطلاعات و مبارزه با «اسرارگرایی» بی‌سابقه و جنجالی است. اما اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که اقتصاد دولتی است، نمی‌توان با لایحه و آیین‌نامه به جنگ فساد رفت. تلاش کرده‌ایم ضمن بررسی اهداف سیاست‌گذار از تدوین پیش‌نویس لایحه شفافیت، شانس موفقیت اینگونه اقدامات را در مقابله موثر با فساد بررسی کنیم. به روال همیشه سه پرونده مهم دیگر این شماره با موضوعات آزمون و «فقط» خطا: چرا سیاست‌های ارزی باعث بهبود شرایط نمی‌شود؟، پیش‌بینی رشد: گزارش ریسک‌های اقتصاد جهان، گردش به راست: کوبا چگونه پس از ۶۰ سال مالکیت را رسمی کرد؟  مجله اقتصادی تجارت‌فردا شنبه‌ها با قیمت ۱۲هزار تومان روی میزهای مطبوعاتی قرار می‌گیرد.