به گزارش وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی گفت: ما مرز مشترکی با اروپا نداریم، اما از طریق یک پست پیشرفته (بک تو بک) از طریق ترکیه تا ۶۰۰مگاوات امکان تبادل انرژی با اروپا وجود دارد.

به گفته وی، در این خصوص پروتکل و توافق‌نامه‌‌‌ای بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و طرف ترکیه‌‌‌ای امضا شده که براساس آن پروتکل‌‌‌های فنی تنظیم شده تا طرح شکل اجرایی به خود گیرد و به نحو مطلوبی انجام شود. درمجموع برنامه این است که ابتدا برق به ترکیه و بعد از طریق این کشور به کشورهای اروپایی صادر و به همین طریق از اروپا به ترکیه و سپس به ایران وارد شود.

رجبی‌مشهدی خاطرنشان کرد: آنچه به لحاظ مطالعاتی بررسی شده این است که ظرفیت تبادل برق با کشورهای همجوار تا ۳‌هزار مگاوات وجود دارد، اما از طریق خطوط جدید که در برنامه‌‌‌های آینده مدنظر داریم، امکان تبادل برق با این کشورها تا ۵‌هزار مگاوات قابل افزایش است.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه تبادل برق با کشورهای همجوار حتی می‌‌‌تواند به رفع ناترازی برق در فصل گرم سال از طریق واردات نیز کمک کند، خاطرنشان کرد: در چهارماه گرم سال ما مشکل ناترازی برق داریم، اما در هشت‌ماه باقی‌مانده امکان صادرات فراهم است. قطعا تبادل برق کمک می‌کند که ناترازی را هم در تابستان برطرف کنیم؛ یعنی در تابستان برق وارد کنیم و در دوره‌‌‌هایی که کمبود نداریم برق را صادر کنیم، پس اتفاقا تبادل و صادرات برق می‌‌‌تواند کمک کند که ناترازی را به حداقل برسانیم.

مدیرعامل شرکت توانیر از فراهم بودن امکان صادرات برق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از مسیرهای انتقال برق موجود تا سقف ۳۰۰مگاوات (۵۰مگاوات به افغانستان، ۵۰مگاوات به پاکستان، ۱۰۰مگاوات به عراق و ۱۰۰مگاوات به ترکیه) خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران می‌‌‌توانند هشت‌ماه برق را به این کشورها صادر و در چهارماه گرم سال نیز به داخل عرضه کنند.