به گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، شرکت‌های فولادی از ابتدای فروردین تا پایان اسفند، ۳۲میلیون و ۱۰۸‌هزار تن فولاد میانی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۳۰میلیون و ۴۳۳‌هزار تن بود. همچنین تولیدکنندگان فولاد کشور طی ۱۲ماهه پارسال، ۲۱میلیون و ۵۸۵‌هزار تن انواع محصولات فولادی (انواع ورق، ناودانی، میلگرد، نبشی، تیرآهن و...) تولید کردند که در مقایسه با میزان تولید سال گذشته (۲۱میلیون و ۵۹۴‌هزار تن)، حدود ۰.۰۵‌درصد کاهش یافت.

 تولید ۹۰ میلیون تنی گندله و آهن اسفنجی

بنا به این گزارش، میزان تولید «گندله سنگ‌آهن» با ۴.۱‌درصد افزایش به ۵۶میلیون و ۷۳۸‌هزار تن و تولید «آهن اسفنجی» با ۵.۳درصد افرایش به ۳۳میلیون و ۳۹۶‌هزار تن رسید که مجموع تولید این دو محصول، ۹۰میلیون و ۱۳۴‌هزار تن شد. این ارقام در مدت مشابه سال گذشته، ۵۴میلیون و ۵۰۰‌هزار تن «گندله» و ۳۱میلیون و ۷۳۰‌هزار تن «آهن اسفنجی» با مجموع تولید ۸۶میلیون و ۲۳۰‌هزار تن بود.