تعرفه برق برای مشترکان خوش‌مصرف تغییری نمی‌‌‌کند

به گزارش «ایسنا»، ۸۰‌درصد از مشترکان کمتر از الگوهای تعیین‌شده در تابستان مصرف برق دارند و ۲۰‌درصد بیش از الگو مصرف می‌کنند؛ از این ۲۰‌درصد نیز ۲‌درصد بیش از هفت‌برابر یک مشترک متعارف مصرف برق دارند.

سال گذشته طرح پاداش مدیریت مصرف برای مشترکان خانگی اجرا شد. در این طرح مشترک چه مصرفش کمتر از الگو باشد چه بیشتر، در صورتی که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته مصرف برق خود را کاهش دهد، مشمول دریافت پاداش می‌شد.

با اجرای این طرح ۳‌درصد سرانه مصرف برق خانگی در سال گذشته کاهش یافت و اجرای این طرح در سال‌جاری عمومیت یافت، به‌‌‌طوری که ۴۰‌درصد مشترکان خانگی ۲۲۰۰میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی دریافت کردند. آنطور که مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر اعلام کرده، از میان مشترکان خانگی که مشمول پاداش شدند، یک‌سوم علاوه بر اینکه پاداش دریافت کردند، قبوض برق رایگان داشتند یا بستانکار شدند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون ٤٠میلیون مشترک داریم که ٣٢میلیون مشترک خانگی هستند، گفت: نرخ برق مشترکانی که بیش از ۲.۵برابر الگو مصرف کنند، به قیمت برق تجدیدپذیر محاسبه می‌شود و این گروه باید برق موردنیاز خود را از طریق انرژی‌های نو تامین کنند. رجبی مشهدی با بیان اینکه نرخ برق مشترکانی که پایین‌تر از الگو مصرف داشته باشند، در سال‌جاری هیچ تغییری نخواهد داشت، اما مشترکانی که بیش از الگو مصرف کنند باید مصارف خود را کنترل کنند، تصریح کرد: تعرفه‌‌‌ها برای این دسته از مشترکان به گونه‌ای است که در صورت افزایش مصرف به بیش از الگو، شاهد تعرفه‌های پلکانی افزایشی خواهند بود. مدیرعامل توانیر تاکید کرد: این گروه از مشترکان در صورتی که مصارف خود را کنترل کنند، علاوه بر اینکه شاهد قبوض سنگین برق نخواهند بود، می‌‌‌توانند به تامین برق همه مشترکان در کشور نیز کمک کنند.