وی ادامه داد: میزان عملیات حفاری ایمیدرو در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۷۰‌هزار متر و در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰‌هزار متر بود. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۲، حجم عملیات حفاری اکتشافی به حدود ۵۰۰‌هزار متر برسد. مدیر اکتشاف ایمیدرو با اشاره به افزایش بیش از سه‌برابری هزینه‌‌‌کرد عملیات اکتشافی این سازمان، گفت: ایمیدرو طی امسال، هزینه‌‌‌کرد عملیات اکتشافی را به حدود ۴۰‌هزار میلیارد ریال رساند. این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲‌هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال بود. فتاحی مجلج  ادامه داد: ایمیدرو برای حوزه اکتشاف، از نظر تامین اعتبار محدودیتی ندارد و شرکت‌های اکتشافی در صورت داشتن توانایی افرایش حجم عملیات حفاری اکتشافی، مورد حمایت این سازمان قرار می‌‌‌گیرند. مدیر اکتشاف ایمیدرو بیان کرد: طی ۱۰ماهه امسال، ۶۱پروانه اکتشافی به نام ایمیدرو دریافت و ۲۰پروانه اکتشافی نیز تعیین‌تکلیف شده است.