به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضوانی‌فر گفت: در ۸ماهه امسال مبادلات تجاری کشورمان با ۱۵ کشور همسایه به ۳۸میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار به وزن ۶۳میلیون تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۱۲درصد و از نظر وزن ۱۷درصد افزایش داشته است. در ۸ماهه سال گذشته تجارت کشورمان با همسایگان ۵۳میلیون تن کالا به ارزش ۳۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.رضوانی‌فر در ادامه افزود: سهم صادرات کالا‌های ایرانی در ۸ماهه امسال به ۱۵ کشور همسایه ۴۸میلیون تن کالا به ارزش ۱۸میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹درصد در ارزش و ۲۱درصد در وزن افزایش داشته است. در مدت مشابه سال گذشته، صادرات کشورمان به کشور‌های همسایه ۴۰میلیون تن کالا به ارزش ۱۶.۹میلیارد دلار بوده است. پاکستان با خرید یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار، روسیه با ۶۱۶میلیون دلار و عراق با ۶میلیارد دلار بیشترین رشد را در خرید کالا‌های ایرانی در این ۸ ماه داشته‌اند. صادرات کالا در ۸ ماه سال گذشته به پاکستان ۸۵۵میلیون دلار، روسیه ۴۶۶میلیون دلار و عراق ۴میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار بود.