وی افزود: اگر معاهده هیرمند فی‌‌‌مابین ایران و افغانستان به طور دقیق بررسی شود، مشخص خواهد شد، تنها عامل تاثیر‌گذار بر تعیین حقابه میزان نزولات جوی و جریان آب ورودی از بالادست سد کجکی است و تنها این متغیر بر تعیین سهم ایران از حقابه سالانه اثرگذار است. وزیر نیرو با اشاره به متن معاهده هیرمند تاکید کرد: براساس معاهده بین ایران و افغانستان درخصوص رودخانه هیرمند، افغانستان متعهد به پرداخت به‌هنگام حقابه ایران است و آنها مکلف هستند در تحقق این امر، هرگونه مانع سیاسی و فنی ایجادشده را رفع کرده و حقابه مردم را در مرز دو کشور به ایران تحویل دهند.