به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استا‌نی سراسر کشور مکلف است علاوه‌بر دریا‌فت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیا‌ت‌وزیران مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریا‌فت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیا‌ت بر درآمد و مالیا‌ت ارزش‌افزوده خواهد بود.

صددر‌صد وجوه دریا‌فتی تا‌ سقف نهصد و شصت و پنج میلیا‌رد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفا جهت آبرسانی شرب روستا‌یی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یا‌بد.

۲۰ درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و ۸۰ درصد برای آبرسانی شرب روستا‌یی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استا‌ن‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا‌ پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استا‌ن‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب استا‌نی یا‌ سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند