محمدرضا مرتضوی که به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک مقابل دوربین استودیوی اتاق تهران قرار گرفت، با بیان اینکه زیرساخت‌های بخش تولید، تجارت و کشاورزی ایران روی صنایع کوچک استوار است، عنوان کرد مدل توسعه صنایع ایران چندان با صنایع بزرگ سازگار نبوده است. او در سخنان خود به نقاط قوت و ضعف و کوچک‌مقیاس بودن صنایع ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه  همواره داعیه به وجود آوردن اقتصاد مردمی مطرح شده است، با ایجاد سازمان‌های اجتماعی کوچک و متوسط نقش مردم در صنعت پررنگ‌تر شده و این یکی از نقاط قوت صنایع کشور است.  اما از نگاه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، یکی از نقاط ضعف صنایع ایران آن است که از همه ظرفیت‌های به وجود آمده، حداکثر استفاده صورت نگرفته است. محمدرضا مرتضوی گفت: در بخش تولید بسیاری از کارخانه‌ها با ظرفیت‌های کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت ‌می‌کنند. اما مشاهده ‌می‌شود که باز هم برای واحدهای جدید موافقت اصولی صادر شده و منابعی به این واحدها تخصیص ‌می‌یابد. حال آنکه، ۵۰  درصد  ظرفیت تولیدی واحدهای موجود بلااستفاده مانده است. از این رو، نقش تشکل‌ها، اتاق و فدراسیون‌ها در به وجود آوردن هم‌گرایی و ایجاد کنسرسیوم‌های فکری برای هدایت بخش‌های تولیدی و صنعتی و ایجاد نظم و انضباط مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی واحدهای کوچک و متوسط موثر خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند