رجبی درباره گواهی ظرفیت عنوان کرد: گواهی ظرفیت سندی است قابل مبادله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می‌شود. سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در ابلاغیه معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خطاب به توانیر، شرایط تهیه این اوراق برای ۴ گروه به توانیر اعلام شده است، خاطر نشان کرد: براساس این ابلاغیه، گروه یک، مشترکانی  را شامل خواهد شد که تا پایان خردادماه به مالک شبکه مراجعه و در خصوص نحوه ایفای تعهد خود در خصوص ارائه گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی توافق کنند. وی ادامه داد: این گروه از مشترکان می‌توانند اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را طی ۴ مرحله، در بازه زمانی سه ماهه از زمان توافق و در هر مرحله به میزان یک چهارم از کل را به مالک شبکه ارائه و قرارداد خود را قطعی کنند.

سخنگوی صنعت برق در ادامه به مشترکان مشمول گروه ۲ اشاره کرد و گفت: این گروه، مشترکانی را شامل می‌شود که از یکم تا ۳۱ تیرماه امسال به مالک شبکه مراجعه و درباره نحوه ایفای تعهدات خود در خصوص ارائه گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی توافق کنند. رجبی اضافه کرد: این گروه از مشترکان نیز می‌توانند در یک دوره زمانی سه‌ماهه از زمان توافق و در هر مرحله به میزان یک‌سوم از کل را به مالک شبکه ارائه و قرارداد خود را قطعی کنند.

وی درباره نحوه استفاده از پتانسیل اوراق گواهی ظرفیت توسط گروه سوم نیز اظهار کرد: بر این اساس مشترکانی که از اول تا پایان مرداد ماه امسال  با مالک شبکه درباره نحوه ایفای تعهد خود درخصوص ارائه گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی توافق کنند، می‌توانند اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را در طی دوره ۲ مرحله و در یک دوره سه ماهه از زمان توافق و در هر مرحله به میزان یک دوم از کل را به مالک شبکه ارائه و قرارداد خود را قطعی کنند. سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: در نهایت گروه چهارم نیز مشترکانی هستند که از ابتدا تا پایان شهریور ماه با مالک شبکه توافق کنند که این گروه می‌توانند اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را طی یک مرحله و حداکثر تا سه ماه از زمان توافق به مالک شبکه ارائه و قرارداد خود را قطعی کنند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند