بر اساس این مصوبه تمامی مواد معدنی خام و موادی که ارزش‌افزوده پایینی دارند، در سال ۱۳۹۷ مشمول ۵ درصد عوارض صادراتی می‌شوند و پس از آن، بسته به نوع ماده در دو سال آتی تا حداکثر ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهند کرد. به این ترتیب، عوارض صادراتی انواع سنگ آهن در سال دوم به ۸ درصد و در سال پایانی به ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که در این میان تنها عوارض صادراتی گندله یا همان سنگ آهن به‌هم فشرده ۵ درصد ثابت خواهد ماند. همچنین اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، خاک رنگی، سنگ منگنز و کنسانتره‌های آن، دی‌اکسید منگنز، سنگ مس و سرب، کنسانتره‌ سرب اکسیدی و سولفیدی، سنگ روی، سنگ کنسانتره روی اکسیدی، کربناتی و سولفیدی، سنگ و کنسانتره کروم، تری اکسید و اکسید کروم و سنگ مرمر و تراورتن نیز وضعیتی مشابه سنگ آهن را در این زمینه دارند. عوارض صادراتی اکسید و پراکسید روی، سنگ‌های موسوم به چینی و کریستال، مرمریت، اگوسین، سایر سنگ‌های آهکی، سنگ رخام، خارا، ماسه سنگ و سایر سنگ‌های تراش ساختمان نیز مشمول عوارض صادراتی ۵ درصد به‌صورت ثابت خواهند بود.