وی گفت: همچنین در خصوص تامین گوشت قرمز در استان تهران نیز هیات‌‌‌های مذهبی با اخذ معرفی‌نامه از سازمان تبلیغات اسلامی به مراکز معرفی‌شده انجمن وارد‌کنندگان جهت دریافت گوشت اقدام و در سایر استان‌ها نیز، سازمان جهاد استان نسبت به معرفی مباشران خود به شرکت پشتیبانی امور دام کشور و انجمن واردکنندگان فرآورده‌‌‌های خام دامی جهت تامین گوشت از بخش واردکنندگان بخش خصوصی اقدام کنند. شیرزاد تصریح کرد: نرخ تحویل گوشت قرمز به هیات‌های معرفی شده حداکثر ۳۱۵‌هزار تومان و گوشت مرغ ۶۰‌هزار و ۷۰ تومان است. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: انجمن واردکنندگان فرآورده‌‌‌های خام دامی نسبت به تامین گوشت منجمد گوساله بر اساس برش اعلامی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اقدام و گزارش میزان تحویلی به تفکیک استان را به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام می‌کند. شیرزاد بیان کرد: نظارت بر تامین، توزیع و رعایت نرخ مصوب مباشران با سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل نظارت و بازرسی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.