سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران درباره بودجه ۱۴۰۲ با تاکید بر این موضوع بیان کرد: خبری از آزادسازی قیمت نان نیست و محدودیتی برای خرید نان وجود ندارد. همچنین محدودیت نانواها در خرید آرد برداشته می‌شود و می‌توانند هرچه بیشتر پخت کنند، بیشتر آرد بخرند و کمک‌‌‌هزینه دولت که هرشب پرداخت می‌شود هم افزایش خواهد یافت. خاندوزی همچنین درباره کالابرگ الکترونیکی خاطرنشان کرد: این طرح در استان هرمزگان اجرا شده و زمینه برای سایر استان‌‌‌ها هم مهیا می‌شود تا دامنه‌‌ اجرا گسترده‌‌‌تر شود. سازمان برنامه و بودجه منابع مالی را تامین خواهد کرد اما تا زمان نهایی شدن قانون بودجه، ادامه یا عدم‌ادامه و افزایش و کاهش جزئیات اجرای این طرح در سال آینده مشخص نخواهد بود و باید منتظر مصوبه نهایی بودجه ماند.