احمد صادقی با بیان اینکه باید نظارت بیشتری بر دفن پسماند بیمارستانی صورت بگیرد، یادآور شد: بیمارستان‌‌‌ها باید مکلف به پرداخت هزینه تفکیک پسماند بیمارستانی شوند و از پرداخت آن فرار نکنند.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که بیمارستان‌‌‌ها تقسیم‌‌‌بندی شوند و بیمارستان‌‌‌های خیریه یا مراکزی که قیمت تمام شده هزینه‌‌‌های درمانی آنها پایین است، مشمول تخفیف یا معافیت در جمع‌‌‌آوری پسماند بیمارستانی شوند. صادقی با تاکید بر اینکه پرداخت هزینه برای تفکیک پسماند بیمارستانی و همکاری مراکز درمانی در این زمینه الزامی است، خاطرنشان کرد: قطعا عدم‌همکاری در این زمینه تخلف محسوب می‌شود و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه می‌توانند در این زمینه ورود کنند، اما آنچه اهمیت دارد نظارت وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران به عنوان مسوول این بخش بر تفکیک پسماند بیمارستانی است.