فولاد‌مردان اکسین موفق شدند در راه اقتدا به شهدای خدمت، در طول یک ۲۴ ساعت با تولید ۵‌هزار و ۸۶ تن اسلب رکورد تولید روزانه جدیدی را در تاریخ این شرکت به ثبت برسانند. رکورد تولید روزانه ثبت شده توسط فولادمردان اکسینی در آخرین روز اردیبهشت ماه نیز،  حدود ۲۰۰ تن بالاتر از رکورد قبلی است که حدود ۷ سال قبل محقق شده بود. همچنین در فروردین ماه امسال شرکت اکسین توانست رکورد ماهانه تولید را با تولید بیش از ۸۳‌هزار تن بشکند و در راستای این رکوردشکنی در اردیبهشت ماه نیز رکورد جدیدی به ثبت رسید و تناژ نورد اسلب با افزایش حدود ۸۰۰ تنی به عدد ۸۳هزارو۸۵۵تن رسید. این در حالی است که این رکوردها با تمرکز بر محصولات استراتژیک و با ارزش افزوده بالا که سودآوری مطلوبی برای فولاد اکسین دارد،  همراه است.

گفتنی است؛ پیش از این و در فروردین ماه امسال،  فولاد اکسین خوزستان موفق به ثبت رکورد تاریخی بیشترین تناژ تولیدی شده بود.