مدیرعامل بانک رفاه با بیان اینکه باید توجه داشت از آنجا که تعداد مشمولان این وام بسیار زیاد است نمی‌توان سقف آن را به طور قابل‌توجهی بالا برد، گفت: در حال حاضر بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰‌هزار بازنشسته داریم که هر یک از این افراد مشمول دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی می‌‌‌شوند که هر سال ۱۰‌درصد از این جمعیت وام بازنشسته‌‌‌ها را دریافت می‌‌‌کنند.لـله‌‌‌گانی در پاسخ به این سوال که آیا علت عدم‌افزایش سقف وام عدم‌توانمندی بازنشسته‌‌‌ها در پرداخت اقساط آن است، اظهار کرد: موضوع پرداخت اقساط نیست، در بحث افزایش سقف وام بازنشسته‌‌‌ها موضوع این بوده که سقف منابع قرض‌‌‌الحسنه بسیار محدود است و قانون هم تاکید کرده که این وام قرض‌‌‌الحسنه بیشتر به فرزندآوری و ازدواج اختصاص پیدا کند و منابع قرض‌‌‌الحسنه هم عمدتا به این دو مقوله تخصیص داده می‌شود.وی افزود: ‌‌‌ بانک رفاه را از اولویت برای ارائه وام به این دو موضوع فرزندآوری و ازدواج خارج نکردند و در کنار تکالیف بانک رفاه برای پرداخت وام قرض‌‌‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و سایر تکالیف، سهمی هم برای وام به بازنشسته‌‌‌ها تعیین شده‌‌‌ است. مدیرعامل بانک رفاه تاکید کرد: وام ۳۰میلیون تومانی را می‌توانیم برای بازنشسته‌‌‌ها تا ۳سال هم قسط‌بندی کنیم و سقف پرداخت اقساط هم در ماه کمتر از یک میلیون تومان خواهد بود.