کشورهای موفق در بازیافت

گزارش جدید، جدیدترین هشدار اولیه دوره‌‌‌ای است که از سال ۲۰۱۸ توسط کمیسیون اروپا منتشر شده است. هدف آنها شناسایی کاستی‌‌‌ها و امکان انجام اقدامات قبل از ضرب‌‌‌الاجل‌‌‌های دستیابی به اهداف سال ۲۰۲۵ تعیین‌‌‌شده در دستورالعمل چارچوب زباله و دستورالعمل بسته‌‌‌بندی است.

اهداف سال ۲۰۲۵ کشورهای عضو را ملزم به اتخاذ تدابیری برای دستیابی به حداقل موارد زیر می‌کند:

-۵۵‌درصد آماده‌‌‌سازی برای استفاده مجدد و بازیافت زباله‌‌‌های شهری.

-۶۵‌درصد بازیافت تمام زباله‌‌‌های بسته‌‌‌بندی.

علاوه بر این دو هدف کلیدی که گزارش ارزیابی ریسک اصلی را انجام می‌دهد، اهداف بازیافت زباله بسته‌‌‌بندی خاص نیز تعریف و ریسک ارزیابی شد:

-۷۵‌درصد برای کاغذ و مقوا

-۷۰‌درصد برای شیشه

-۵۰‌درصد برای آلومینیوم

- ۵۰‌درصد برای پلاستیک

- ۲۵‌درصد برای چوب

به نظر می‌رسد هدف بسته‌‌‌بندی پلاستیکی بیشترین تقاضا را داشته باشد، زیرا انتظار می‌رود تنها هشت کشور عضو اتحادیه اروپا به این هدف دست یابند.

علاوه بر اهداف بازیافت، دستورالعمل اتحادیه اروپا برای دفن زباله مستلزم این است که میزان زباله‌‌‌های شهری دفن شده تا سال ۲۰۳۵ به ۱۰‌درصد از زباله‌‌‌های شهری تولید‌شده کاهش یابد. در حال‌‌‌حاضر، نیمی از کشورهای عضو (۱۳) در معرض خطر از دست‌‌‌دادن این هدف هستند.

علاوه بر این، در چند کشور، دفن زباله ممکن است با سوزاندن جایگزین شود. این فرآیند مدیریت زباله برای پسماندهای باقی‌مانده منجر به سطح بالایی از انتشار کربن می‌شود و در اهداف اتحادیه اروپا یا در گزارش فوق‌‌‌الذکر به آن پرداخته نشده است.

این گزارش تاکید می‌کند که «تبدیل زباله به منابع یک عنصر اساسی برای اقتصاد چرخشی است» و این مستلزم دیدار و فراتر رفتن از قوانین زباله اتحادیه اروپاست. اهداف اتحادیه اروپا برای تصفیه زباله‌‌‌های شهری و بسته‌‌‌بندی برای اطمینان از اجرای اقدامات و ارتقای سلسله مراتب زباله توسط همه کشورهای عضو تعیین شده است.

کشورهای موفق در بازیافت

۲۵

برای دستیابی به اهداف اتحادیه اروپا چه می‌توان کرد؟

این گزارش نشان می‌دهد که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخیرا طرح‌‌‌ها و اصلاحات پسماند را انجام داده‌‌‌اند یا در حال اجرای آن هستند که منجر به بهبود نرخ بازیافت در سال‌های منتهی به ۲۰۲۵ و بعد از آن خواهد شد. با این حال، برای برخی از کشورها، فاصله از اهداف زیاد است و تلاش‌‌‌های بیشتری برای اجرای اصلاحات موردنیاز است.

آکادمی ماموریت صفر (MiZA)  با شهرداری‌‌‌ها در سراسر اروپا کار می‌کند و از ایجاد و اجرای این اصلاحات حمایت می‌کند. گواهینامه شهرهای صفر زباله بر اساس بیش از ۱۰ سال تخصص حرفه‌‌‌ای است و روش‌‌‌شناسی آن برای کمک به کشورها برای پیروی و فراتر رفتن از مقررات و اهداف اتحادیه اروپا، از جمله یافتن راه‌‌‌هایی برای کاهش یا خاتمه سوزاندن، طراحی شده است.

گذار به اقتصاد چرخشی نیازمند تلاش مستمر همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پیگیری، حفظ و بهبود بیشتر سطوح عملکرد آماده‌‌‌سازی برای استفاده مجدد و نرخ بازیافت است. یک استراتژی زباله صفر باید در نظر گرفته شود:

-تعریف، اجرا، نگهداری و توسعه بیشتر اصلاحات پسماند که بر رویکرد چرخشی تمرکز دارد.

-روی زباله‌‌‌های زیستی تمرکز کنید، زیرا میانگین ۳۴‌درصد زباله‌‌‌های جامد شهری (MSW)  را تشکیل می‌دهد و پتانسیل بالایی برای تولید انرژی یا تبدیل‌‌‌شدن به کود دارد.

-عملکرد بهتر نرخ جمع‌‌‌آوری و کیفیت مجموعه.

-مشارکت شهروندان از طریق تشویق خانوارها به تفکیک موثر زباله و سایر فعالیت‌‌‌های افزایش آگاهی.

-استفاده از اقدامات اقتصادی برای کاهش دفن زباله و سوزاندن زباله و اطمینان از تصفیه زباله.

-توسعه زیرساخت‌‌‌های زباله که پیشگیری از زباله، استفاده مجدد و بازیافت را بهبود می‌‌‌بخشد.

-پیشگیری از زباله‌‌‌های غیر‌‌‌قابل بازیافت.

استراتژی‌‌‌های زباله صفر همچنین باید شامل اقداماتی باشد که به طور خاص بر زباله‌‌‌های بسته‌‌‌بندی تمرکز می‌کنند که شامل موارد زیر است:

-بهبود مستمر در مجموعه که به حداکثر‌‌‌کردن نرخ جمع‌‌‌آوری کمک می‌کند.

-بر روی دستیابی به هدف بازیافت بسته‌‌‌بندی پلاستیکی تمرکز کنید، زیرا به نظر می‌رسد که برای اکثر کشورها بیشترین تقاضا را دارد.

-پیاده‌سازی سیستم‌های استفاده مجدد برای بسته‌‌‌بندی.

-بهبود دقت در گزارش ضایعات بسته‌‌‌بندی.

صدور گواهینامه شهرهای صفر زباله، یک راه‌‌‌حل

باوجود چالش‌‌‌های پیش رو، کشورهای اروپایی اهداف مشترکی در مدیریت پسماند دارند که فرصتی برای به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه‌‌‌ها و روش‌‌‌شناسی است که توسط شبکه شهرداری‌‌‌های زباله صفر آکادمی ماموریت صفر ترویج می‌شود.

گواهینامه شهرهای صفر زباله یک برنامه کارت امتیازی مبتنی بر ۵ سطح دستاورد است که طیف گسترده‌‌‌ای از مسائل مربوط به مدیریت زباله را در ۴۵ معیار، مانند جمع‌‌‌آوری و تجزیه‌‌‌و‌‌‌تحلیل داده‌‌‌های زباله، ابتکارات ارتباطی و آموزشی و عملکرد در برابر زباله و اهداف بازیافت، پوشش می‌دهد.

به عنوان یک برنامه چند‌ساله، شهرداری‌‌‌های شرکت‌کننده به طور مداوم با یک مربی محلی که توسط آکادمی ماموریت صفر اعتبار دارد، کار می‌کنند، که از آنها در طراحی و اجرای استراتژی‌‌‌های زباله صفر متناسب با نیازهای هر یک پشتیبانی می‌کند. راه‌‌‌حل‌‌‌های بسیاری در حال حاضر پیدا شده و با نتایج موفقیت‌‌‌آمیز اعمال شده است. جدیدترین شهرداری تایید‌شده توسط آکادمی ماموریت صفر، جزیره تیلوس در یونان، یک نمونه عالی است، زیرا آنها به ۴۳‌درصد کاهش زباله‌‌‌های جامد شهری (MSW) دست یافته‌‌‌اند. در عرض یک سال، شهرداری به نرخ جمع‌‌‌آوری جداگانه ۹۰‌درصد رسیده است و هر دو هدف اتحادیه اروپا را محقق کرده است. بنابراین، اشتراک گسترده راه‌‌‌حل‌‌‌ها در موضوعات مدیریت زباله، یک اولویت و رویکردی است که ماموریت صفر اروپا در ۱۰ سال گذشته آن را ترویج کرده است.