سهم وام‌‌گیرندگان از تسهیلات

Untitled-1 copy

بر اساس گزارش تسهیلات امهالی و غیرامهالی بانک‌ها که هفته گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها تا انتهای بهمن به بیش از 4‌هزار و 797‌هزار میلیارد تومان رسیده است که مجموعا  حدود 15.8 میلیون نفر دریافت‌کننده این مبلغ بوده‌‌اند. به بیان بهتر به‌طور سرانه هر فرد حدود 302 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌‌اند. این درحالی است که سرانه تسهیلات در دی ماه عدد 307 میلیون تومانی را ثبت کرده بود. بیشترین میزان سرانه تسهیلات اعطایی مربوط به بانک توسعه صادرات است. مجموعا حدود 2705 نفر از این بانک تسهیلات دریافت کرده‌‌اند که رقمی در حدود 18.4‌هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. بر همین اساس میزان سرانه تسهیلات دریافتی توسط هر متقاضی این بانک رقمی در حدود 6.8 میلیارد تومان را ثبت کرده است. البته این رقم باتوجه به اینکه این بانک یک بانک تخصصی است، رقمی معقول به نظر می‌رسد چراکه بیشتر متقاضیان تسهیلات از این بانک را اشخاص حقوقی تشکیل می‌دهند.  پس از این بانک، بانک اقتصاد نوین بیشترین سرانه تسهیلات را داشته است. مجموعا 28‌هزار و 530 نفر از این بانک 167.5‌هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌‌اند که بر همین اساس سرانه تسهیلات این بانک به 5.8 میلیارد تومان می‌‌رسد. پس از بانک اقتصاد نوین هم بانک کارآفرین در جایگاه بعدی قرار دارد. میزان تسهیلات این بانک عددی در حدود 4.4 میلیارد تومان است که نتیجه دریافت تسهیلات توسط 834.1‌هزار نفر به ارزش مجموعا 83‌هزار میلیارد تومان است. پس از این سه بانک، دو بانک صنعت و معدن و پاسارگاد سرانه بیش از یک میلیارد تومانی داشته‌‌اند. بانک صنعت و معدن سرانه 3.1 میلیارد تومانی و بانک پاسارگاد سرانه 1.1 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌‌اند.

کدام بانک‌ها بیشتر وام داده‌‌اند

Untitled-2 copy

بانک قرض‌‌الحسنه مهر ایران بیشترین تعداد تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده است. این بانک مجموعا تعداد 3.2 میلیون فقره تسهیلات اعطا کرده که ارزش آن به 173‌هزار میلیارد تومان می‌‌رسد. بر این اساس تقریبا هر متقاضی از این بانک حدود 54 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. پس از این بانک، بانک ملی در جایگاه بعدی قرار دارد. این بانک به حدود 2.9 میلیون نفر تسهیلات اعطا کرده که ارزش آن مجموعا به 539‌هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر این اساس سرانه تسهیلات اعطایی این بانک‌‌ هم رقم 184 میلیون تومانی را ثبت می‌کند. بانک قرض‌‌الحسنه رسالت هم در جایگاه سوم بیشترین تعداد تسهیلات اعطایی قرار دارد. این بانک مجموعا 97.6‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به 1.4 میلیون نفر اعطا کرده است که سرانه 67 میلیون تومانی را نشان می‌دهد.

بیشترین مبلغ تسهیلات اعطایی مربوط به بانک ملت است. این بانک مجموعا 795‌هزار میلیارد تومان تسهیلات را به حدود یک میلیون نفر اعطا کرده که بر این اساس سرانه تسهیلات این بانک به 755 میلیون تومان می‌‌رسد. پس از بانک ملت، بیشترین میزان تسهیلات اعطایی را بانک تجارت عرضه کرده است. این بانک مجموعا 558‌هزار میلیارد تومان تسهیلات را به 825‌هزار نفر اعطا کرده که سرانه این بانک بر این اساس رقم 676 میلیون تومانی را ثبت می‌کند.جایگاه سوم هم به بانک ملی اختصاص دارد که پیش‌تر به اطلاعات آن اشاره شد.

بانک توسعه صادرات که بیشترین سرانه تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده، کمترین تعداد آن را هم با 2705 فقره به خود اختصاص داده است. پس از این بانک هم کمترین تعداد تسهیلات اعطایی را بانک مشترک ایران و ونزوئلا به خود اختصاص داده که رقم 5286 فقره بوده است.

وضعیت تسهیلات امهالی چگونه است؟

Untitled-3 copy

تسهیلات امهالی به معنای این است که به بدهکاران برای بازپرداخت تسهیلات بدون لحاظ کردن جریمه تاخیر، فرصت دوباره داده می‌شود. طبق قانون این فرصت تنها یک‌‌بار و به مدت 5 سال امکان‌‌پذیر بوده و بانک‌ها می‌توانند به دو حالت این فرصت را به بدهکار بدهند، یکی ادامه قرارداد فعلی با کمک تقسیط یا تمدید قرارداد و حالت دوم به صورت انعقاد قرارداد جدید، در قالب تجدید یا تبدیل قرارداد.

اطلاعات گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که مجموعا حدود 85‌هزار میلیارد تومان امهال تسهیلات از ابتدای سال تا انتهای بهمن در شبکه بانکی رخ داده که تعداد آن مجموعا به حدود 195هزار فقره می‌‌رسد. بیشترین رقم تسهیلات امهالی به بانک ملت اختصاص دارد که رقمی در حدود 16.8‌هزار میلیارد تومان را شامل شده که 2درصد از کل تسهیلات پرداختی این بانک در دوره مورد بررسی را نشان می‌دهد. تعداد تسهیلات امهالی این بانک هم حدودا 20.6‌هزار فقره بوده است. پس از این بانک، بانک تجارت در جایگاه بعدی قرار دارد که مجموع تسهیلات امهالی آن به 13.4‌هزار میلیارد تومان می‌‌رسد. این بانک حدود 13‌هزار فقره از تسهیلات خود را در قالب امهالی به ثبت رسانده است.  بیشترین نسبت تسهیلات امهالی به کل تسهیلات هم در جایگاه اول به پست بانک اختصاص دارد. حدود 12‌درصد از کل تسهیلات این بانک شامل تسهیلات امهالی است. پس از پست بانک، بانک گردشگری و کشاورزی با 7‌درصد بیشترین سهم تسهیلات امهالی را در کل تسهیلات خود جای داده‌‌اند. در جایگاه بعدی هم بانک صنعت و معدن و توسعه تعاون با 6درصد، بیشترین سهم تسهیلات امهالی را از کل تسهیلات خود داشته‌‌اند.در این بین 5بانک اقتصاد نوین، قرض‌‌الحسنه مهر ایران، قرض‌‌الحسنه رسالت، بانک کارآفرین و بانک مشترک ایران و ونزوئلا هیچ تسهیلات امهالی نداشته‌‌اند.