او گفت: یکی از کارهای مهمی که بانک صادرات ایران در بخش استارت‌آپی گردشگری انجام داده این است که افرادی که از خدمات استارت‌‌‌آپی در حوزه گردشگری استفاده می‌کنند، می‌توانند به صورت هوشمند نسبت به توثیق سهام و سایر دارایی‌‌هایی راکد خود که قابلیت توثیق داشته باشند از جمله سهام، بیمه‌‌های عمر و زندگی، سیم‌‌کارت تلفن همراه، حتی یارانه و بقیه دارایی‌‌های خود در سامانه ست (سامانه توثیق الکترونیکی دارایی) در بانک صادرات ایران اقدام کنند و تضمین تامین اعتبار آنها توسط بانک انجام خواهد شد. مرادی افزود: در صورتی که افراد به هر دلیل در پرداخت اقساط خدمات گردشگری دریافت شده از استارت‌آپ‌‌ها با مشکل مواجه شوند، بانک صادرات ایران مستقیما براساس تضمینی که به این استارت‌آپ‌‌ها و شرکت‌های گردشگری می‌دهد، نسبت به پرداخت بدهی اقدام خواهد کرد و این خدمت می‌تواند در فراشمول شدن استفاده افراد از خدمات گردشگری کمک کند.

عضو هیات‌‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای تسهیل گردشگران خارجی به ایران نیز از ارائه کارت ویژه گردشگری به آنها خبر داد و افزود: بانک صادرات که در حال حاضر دارای بیش از ۲۰ شعبه خارج از کشور است، می‌تواند پس از اخذ مجوزهای لازم نسبت به اعطای کارت خرید در حوزه گردشگری به افرادی که قصد سفر به ایران را دارند، از طریق شعب خارجی بانک صادرات ایران اقدام کنند. مرادی با اشاره به لزوم ایجاد تعادل بین نرخ مبادله ریال با ارز کشور مبدأ گردشگر  افزود: گردشگرانی که درحال حاضر به کشور ما سفر می‌کنند، امکان استفاده از دستگاه‌‌های خودپرداز و پایانه‌‌های فروش را ندارند و خرید نقدی و اسکناس به دلیل تغییرات نرخ برابری ارز چندان جذابیتی برایشان نداشته باشد، حتما با داشتن چنین کارتی می‌توانند جذابیت مطلوبی را تجربه کنند. ‌‌