به گزارش روابط عمومی سیمیدکو، بیست و یکمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور مقامات کشوری، مدیران ارشد و رهبران سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ کشور در محل ساختمان سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

در این مراسم از مهندس محمود لندی مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) با اعطای لوح و تندیس تقدیر شد و نوری مدیر روابط عمومی سیمیدکو به نمایندگی از ایشان لوح و تندیس این دوره از جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت کرد.