p28 copy

نیک میلر، مدیرعامل شرکت مشاوره «بریج گروپ» که این مطالعه را برای کارگروه انجام داده، می‌‌‌گوید: «افرادی که پیشینه‌‌‌های اجتماعی-اقتصادی بالاتری دارند، به شکل نامتناسبی استخدام می‌‌‌شوند و پیشرفت‌شان سریع‌‌‌تر است. این در حالی است که آنها تمایزی در عملکردشان ندارند و به احتمال بیشتر در موقعیت‌‌‌هایی قرار می‌‌‌گیرند که بیشترین نفوذ را دارند.» برای افرادی که پیشینه فقیرتر دارند، در مقایسه با همتایانی که از خانواده‌‌‌های ثروتمند می‌‌‌آیند، 15‌درصد یا 1.3 سال بیشتر طول می‌‌‌کشد تا از سطوح میانی به سطوح ارشد ارتقا یابند. این موضوع برای زنان با پیشینه‌‌‌ مالی فقیرتر در مقایسه با هم‌‌‌جنس‌‌‌هایی که از خانواده‌‌‌های ثروتمندتر می‌‌‌آیند، 20‌درصد بیشتر طول می‌‌‌کشد.

سال گذشته، مجموعه‌‌‌ای از شرکت‌های مالی گرد هم آمدند و Progress Together را تشکیل دادند، چون این صنعت همچنان مشکل تنوع دارد. تعداد اعضای این کارگروه حالا به 30 شرکت و موسسه مالی رسیده است. بریج گروپ پیشنهاد داده که شرکت‌های مالی، برای ارتقای تنوع اجتماعی-اقتصادی رتبه‌‌‌های ارشد خود، یکسری اهداف مشخص معرفی کنند. سوفی هالم، مدیرعامل Progress Together، می‌‌‌گوید: «برای تغییر انگیزه واقعی وجود دارد؛ هم به خاطر اینکه قانون‌گذاران، سرمایه‌گذاران یا کارکنان خواهانش هستند و هم به این خاطر که نفس این کار درست است. ما می‌‌‌دانیم که در خدمات مالی بریتانیا، یک چالش پیشرفت و ارتقا وجود دارد.»