مهلت  بخشش بیمه ای موتورسیکلت‌‌‌ها

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت‌‌‌های بدنی، داود میرشکاری گفت: مطابق ماده ۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ابتیاع پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اجباری است و در صورت عدم‌تحصیل این بیمه‌نامه، مطابق بند (ب) ماده ۲۴ قانون مزبور، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد هستند.

وی تصریح کرد: با هدف ایجاد و افزایش پوشش همگانی بیمه‌‌‌نامه شخص ثالث، حمایت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر جامعه و همچنین افزایش ضریب نفوذ بیمه، با همکاری صندوق تامین خسارت‌‌‌های بدنی، پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۰۰ درصد جرایم حاصل از نداشتن بیمه‌‌‌نامه شخص ثالث کلیه موتورسیکلت‌‌‌ها و ماشین‌‌‌آلات کشاورزی تا دوازدهم دی‌‌‌ماه، برای متقاضیان دریافت این بیمه‌‌‌نامه با اعتبار یک سال بخشیده می‌شود بنابراین دارندگان موتورسیکلت و ماشین‌‌‌آ‌‌‌لات کشاورزی که تاکنون بیمه‌نامه شخص ثالث خود را تمدید نکرده‌‌‌اند و مشمول جریمه هستند، می‌توانند از مزایای بخشودگی مذکور استفاده کنند.

میرشکاری با تاکید بر ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، عنوان کرد: با توجه به تصریح ماده ۴۸ قانون فوق مبنی بر تکلیف ستاد مدیریت و حمل‌ونقل سوخت بر عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، به کلیه دارندگان وسایل نقلیه توصیه می‌شود برای استمرار بهره‌‌‌مندی از مزایای کارت سوخت یا هرگونه سهمیه سوخت، نسبت به تهیه بیمه‌نامه بدون پرداخت جریمه تا دوازدهم دی‌ماه سال‌جاری اقدام کنند .

وی در پایان ضمن استناد به بند پ ماده ۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و هشدار به مالکان وسایل نقلیه افزود: در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی برای شخص ثالث، چنانچه وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌‌‌نامه بوده و با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد و نیز مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل۲۰ درصد و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ۱۰درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌‌‌شود.