پرداخت به‌روز مطالبات موسسات درمانی تحت پوشش بیمه سلامت

 رنجبران با بیان اینکه بررسی اسناد فرصتی دو ماهه لازم دارد، گفت: سازمان بیمه سلامت مبلغ ۲هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان را بابت لکه‌گیری هر نوع مطالبات باقی‌مانده مراکز به‌ویژه مراکز دولتی و درشت، در ۶ ماه نخست سال، ظرف چند روز آینده پرداخت می‌کند. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت گفت: برخی مراکز درمانی اسناد را با تاخیر به بیمه سلامت ارائه می‌کنند، اما به اطمینان پرداخت داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مطب‌ها، مراکز فیزیوتراپی و‌... به‌روز پرداخت می‌شود و آنچه باقی می‌ماند مربوط به زمان ارسال اسناد مراکز دولتی - دانشگاهی است. رنجبران افزود: همه مراکز ملزم هستند با بیمه‌های پایه طرف قرار‌داد باشند و اگر در اجرای قانون تعلل کنند پروانه و مجوز فعالیت مرکز درمانی متخلف تمدید نمی‌شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت گفت: بیش از ۵۳ هزار موسسه درمانی با بیمه سلامت طرف قرارداد هستند و همه مطالبات مربوط به نسخه الکترونیک به موقع پرداخت و در این خصوص معوقه‌ای وجود ندارد. مسوولان سازمان بیمه سلامت پیش از این اعلام کردند: مطالبات طرح دارویار تا تیر امسال پرداخت شده است و پس از این تاریخ پرداخت مطالبات طرح دارویار بر عهده سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها است که دو ماه مرداد و شهریور نیز توسط این دو ماه پرداخت شده است.