براساس بخشنامه این بانک، چنانچه متقاضی تسهیلات خرد از خانواده معزز شهدا، ایثارگران و پرسنل بنیاد شهید باشد، سقف تسهیلات قابل پرداخت براساس رتبه اعتباری اخذشده از سامانه رتبه‌بندی ایرانیان و در قبال ارائه نامه کسر از حقوق و معرفی‌نامه بنیاد شهید است. به این ترتیب افراد دارای رتبه اعتباری A و B  تا سقف یک میلیارد ریال و افراد دارای رتبه اعتباری C در صورتی که حقوق‌شان را در بانک دی دریافت می‌کنند تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال و در صورتی که حقوق‌شان را در بانکی غیر از بانک دی دریافت می‌کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال می‌توانند دریافت کنند.

براساس این بخشنامه چنانچه متقاضی تسهیلات خرد، کارمند شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی ‌غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران باشد و واریز حقوق آنان نزد بانک دی صورت می‌پذیرد، سقف تسهیلات قابل پرداخت براساس رتبه اعتباری اخذشده از سامانه رتبه‌بندی ایرانیان و در قبال نامه کسر از حقوق و ارائه چک یا سفته است. براین اساس افراد دارای رتبه اعتباری A و B  تا سقف یک میلیارد ریال و  افراد دارای رتبه اعتباری C تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال می‌توانند دریافت کنند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند