مدیرعامل فولاد خوزستان در این وبینار اشاره‌ای به ظرفیت تولید فولاد کشور داشت و عنوان کرد:  فولاد شالوده ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و صنایع است و میزان تولید و مصرف آن، یکی از شاخص‌های توسعه کشور است. بر اساس افق ۱۴۰۴ تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن می‌رسد. ظرفیت نسبی تولید فولاد کشور ۳۴ میلیون تن است که از این مقدار ۲۹ میلیون تن در حال تولید است. فولاد خوزستان دومین تولیدکننده‌ فولادی کشور به‌شمار می‌رود. امین ابراهیمی در ادامه افزود: توازن نداشتن زنجیره صنعت و چالش مواد اولیه (سنگ‌آهن)، دسترسی به منابع آبی و انرژی (برق و گاز طبیعی) و فراهم نبودن زیرساخت‌های کافی (حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و بندر) چالش‌های صنعت فولاد به شمار می‌آیند. هر کدام از این چالش‌ها به تنهایی باعث از دست رفتن بخشی از تولید برنامه‌ریزی زنجیره فولاد شده است. فولاد خوزستان در ۶ ماه نخست سال به‌دلیل اعمال محدودیت‌های برق، ۵۴۰ هزار تن تولید برنامه‌ریزی خود را از دست داد. وی در ادامه مصرف گاز زنجیره فولاد را ۵درصد اعلام کرد و افزود: بخش اعظم گاز کشور را مصارف خانگی تشکیل می‌دهند، این در حالی است که تنها ۵درصد تولید گاز کشور، صرف زنجیره فولاد می‌شود، با این حال محدودیت‌های زمستانی به زنجیره فولاد تحمیل می‌شود. مدیریت بهتر مصرف گاز در کشور و کاهش محدودیت‌های گاز صنایع مادر همچون فولاد و اعلام دقیق برنامه‌ها و ساعات محدودیت‌های گاز از چند روز قبل، جهت مواجهه بهتر و استفاده از فرصت‌های تعمیراتی، ایجاد تفاوت معنادار در هزینه گاز مصرفی برای فرآیندهای ارزش‌آفرین و غیرارزش‌آفرین، تنوع سبد تامین و تولید برق از منابع غیر از گاز طبیعی (انرژی‌های تجدیدپذیر، سبز، سوخت پاک و...)، سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه تولید و توسعه گاز با توجه به منابع فعلی و آتی کشور و صنعت، استفاده از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها و تمرکز بر حل مسائل زیست‌ محیطی، تامین و ذخیره‌سازی به‌موقع سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ و مکان‌هایی که امکان استفاده از این گونه سوخت‌ها را دارند و توجه به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ابنیه مسکونی، تجاری و عمومی برای کاهش اتلاف و مصارف در بخش خانگی، مواردی هستند که در صورت اجرا، کمک شایانی به کاهش محدودیت‌های گاز می‌کنند.