کوتاه شدن دست واسطه‌ها با هوشمندسازی بخش کشاورزی

مدیر مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی ایران اضافه کرد: فرآیند هوشمندسازی بخش کشاورزی نیازمند دو فاز است تا به مرحله بلوغ کامل برسد.

وی افزود: برای رصد کردن اطلاعات بخش کشاورزی باید بدانیم که اطلاعات مربوط به کدامین مزرعه است، بنابراین؛ نیازمند آن هستیم که اطلاعات ژئودیتابیس (Geodatabase) و مکان مرجع باشد. خرد عنوان کرد: بدون شک وزارت جهاد کشاورزی مصمم است که در حمایت از مردم کشور تکنولوژی‌های نوین را در مزارع و واحدهای تولیدی منتقل سازد و دارایی و اموال را مستند ساخته و امید است که در مدت زمان کوتاهی اسناد اراضی کشاورزی را تهیه کرده و در اختیار مردم قرار دهد. یقینا با استفاده از ظرفیت‌های خوب نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان ثبت احوال و اسناد کشور و اهتمامی ‌که وزیر کشور نسبت به این مساله دارد امید است که در اولین فرصت بتوانیم اسناد اراضی کشور مردم را تقدیم کنیم.

دبیر ستاد هوشمند سازی کشاورزی نیز در این خصوص معتقد است: کشاورزی هوشمند منجر به ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی خواهد شد، لیکن هنوز به سیستم یکپارچه‌ای دست پیدا نکرده‌ایم و هنوز اطلاعات کامل نشده است.

فرازمند با اشاره به اینکه در بحث تقسیم‌بندی جهانی کشاورزی به ۴ نسل سنتی، استفاده از ماشین‌آلات، کشاورزی اتوماسیون دقیق کشاورزی  و نسل کشاورزی هوشمند تقسیم می‌شود، گفت: در حال حاضر طبق برآورد انجام شده ایران میان نسل دوم و سوم است و هنوز به نسل چهار نرسیده است و راه بسیاری تا رسیدن به این نسل دارد و دچار عقب‌ماندگی در بخش هوشمندسازی بخش کشاورزی هستیم. وی  خاطرنشان کرد: یکی از مباحثی که باید اهتمام ویژه‌ای به آن داشت، بحث تولید در همه حوزه‌ها به خصوص بخش کشاورزی است بنابراین؛ کشاورزان توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند. همچنین شرکت‌های استارت‌آپ و فناوری نوین باید در حوزه کشاورزی ورود کنند تا بتوانیم قدم خوبی را در راستای هوشمندسازی بخش کشاورزی برداریم.