شرایط صدور شناسه یکتا برای مجوزها

سیدجلال سیدی تصریح کرد: این مجوزها پس از ثبت و وصول از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، در چارچوب شرایط ذکرشده در قوانین و مقررات ناظر بررسی و در صورت تکمیل مدارک و احراز شرایط لازم صادر می‌شود. او با بیان اینکه برای اجرای تکلیف قانونی مبنی بر تخصیص شناسه یکتا به مجوزهایی که قبل از آغاز فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده‌اند، امکان ثبت درخواست برای اخذ شناسه یکتا توسط دارندگان مجوزهای قدیمی در درگاه ملی مجوزهای تعبیه شده است، افزود: ‌دارندگان این قبیل مجوزها می‌توانند با مراجعه به درگاه مذکور، درخواست تخصیص شناسه یکتا به مجوز خود را ثبت کنند. بانک مرکزی نیز تمهیدات کسب‌وکاری و فنی مورد نیاز برای دریافت و بررسی این درخواست‌ها را فراهم کرده است.

سیدی افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی اطلاعات مدون و کاملی از مجوزهای صادره خود در اختیار دارد، در راستای تسریع در انجام تکالیف قانونی محوله و همچنین برای ایجاد تسهیل برای دارندگان مجوزهای قدیمی، ضمن هماهنگی با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، ارائه درخواست و خوداظهاری توسط دارندگان مجوزهای قدیمی در این مقطع الزامی نیست و اطلاعات و مشخصات مجوزهای صادره راسا توسط بانک مرکزی برای تخصیص شناسه یکتا، در مواعد تعیین‌شده به مرجع متولی امر ارسال شده و هم‌اکنون مراحل تخصیص شناسه یکتا به سرعت در دستور کار مرجع مربوط قرار گرفته است.مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی خطرنشان کرد: ‌با توجه به اینکه ممکن است در بازه زمانی بین ارائه اطلاعات توسط بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تا تخصیص شناسه یکتا، تغییراتی در اطلاعات و مشخصات مجوزهای صادره وجود داشته باشد، این امکان برای دارندگان مجوزهای قدیمی که شناسه یکتای مجوز اخذ کرده‌اند فراهم شده تا با مراجعه به لینک «صدور شناسه یکتا برای مجوزهای قدیمی» در درگاه ملی مجوزهای کشور (به نشانی Mojavez.ir)، درخواست خود را برای بررسی موضوع، به بانک مرکزی ارائه کنند.

سیدی تصریح کرد: ‌با ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و شروع به فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور، تمام درخواست‌های صدور مجوز برای فعالیت کسب‌وکارها در سطح کشور صرفا در درگاه مذکور ثبت می‌شود و پس از بررسی درخواست توسط مراجع و دستگاه‌های متولی صدور مجوز، چنانچه کلیه مدارک توسط متقاضی ارائه و شرایط لازم احراز شده باشد، صدور مجوز و اختصاص شناسه یکتای مجوز از طریق درگاه یادشده صورت می‌پذیرد. او افزود: برای ایجاد یکپارچگی و انسجام در صدور مجوز برای فعالیت کسب‌وکارها در سطح کشور و بر اساس تکالیف مقرر در تبصره(۷) ماده(۷) مکرر ذیل ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مقرر شد برای مجوزهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صادر شده‌اند، با درخواست دارندگان مجوزهای قدیمی و ظرف مواعد زمانی معین، شناسه یکتا صادر شود و کسب‌وکارهایی که فاقد شناسه یکتای مجوز باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب شوند.

مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه مجوزهای صادره توسط این بانک از درجه حساسیت، اهمیت و اثرگذاری بسیار بالا در اقتصاد کشور برخوردار است، تاکید کرد: انجام تکالیف قانونی از زمان تصویب آنها و همچنین اعمال اقدامات لازم از بدو راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور با اهتمام و جدیت کامل در دستور کار قرار گرفته است. در مقوله تخصیص شناسه یکتا به مجوزهای صادره توسط این بانک نیز، ضمن تلاش برای برقراری تعامل همه‌جانبه با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه تکالیف قانونی در مواعد مقرر به انجام رسیده است. او در خاتمه ابراز امیدواری کرد: با توجه به تداوم تعامل موجود بین نهادهای متولی، انجام اقداماتی از این دست باعث سازمان‌دهی، توسعه و بهبود هر چه بیشتر محیط کسب‌وکارها در اقتصاد کشور و کاهش دیوان‌سالاری و به تبع آن منشأ خیر و برکت برای هموطنان عزیز شود.