فروش ۲۳۹ کیلوگرم شمش طلا در آخرین حراج مرکز مبادله