اعلام دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه مشاغل صنوف

 به‌عنوان نمونه در این فهرست، دستمزد مقطوعی برای فروشنده در فروشگاه لباس به تفکیک فروشنده درجه‌یک و درجه‌۲ تعیین شده و کارفرمای فروشگاه لباس در‌صورتی‌که شغل یکی از کارمندان خود را به عنوان فروشنده در فهرست حق بیمه ثبت کند، ملزم خواهد بود در محاسبه و پرداخت حق بیمه مربوط به این شخص، دستمزد مقطوع اعلامی از سوی سازمان تامین‌اجتماعی را به عنوان مبنای کسر حق بیمه مورد نظر داشته باشد. براساس این گزارش، فهرست دستمزد مقطوع مشاغل صنوف در دو جدول شامل ۳۲۲ نوع فعالیت از جمله مشاغلی چون مشاغل مرتبط با هتل‌ها و مهمان‌سراها، نجاری، انواع نانوایی، نقاشی ساختمان، موسسات نشر و فروش کتاب، موسسات بارکشی شهری و بسته‌بندی اثاثیه، موسسات تاکسی تلفنی، فروشگاه‌های لباس و پوشاک و ... و به‌طور جداگانه برای هر یک از رشته‌های شغلی این مشاغل به تفکیک شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰۰هزار نفر و شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰هزار نفر از سوی سازمان تامین‌اجتماعی منتشر شده و در سایت سازمان تامین‌اجتماعی به نشانی www.tamin.ir قابل دسترسی و دانلود است.