قیمت‌ در بخش‌های تفریحی و فرهنگی در ماه فوریه ۰.۲درصد صعود کرد و پس از آن هزینه کالاها و خدمات شخصی بود که ۰.۱درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، قیمت آموزش، رستوران، هتل و خدمات بهداشتی و درمانی در ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه تغییر محسوسی نشان نداد. در مقایسه با فوریه ۲۰۲۳، قیمت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در ماه گذشته ۸.۵درصد، در حالی که نرخ غذا و نوشیدنی ۱.۳درصد افزایش یافته است. به‌طور مشابه، قیمت رستوران‌ها و هتل‌ها ۲.۵درصد افزایش یافت که ناشی از افزایش ۲.۲درصدی هزینه‌های خدمات پذیرایی بود. همچنین گاستات فاش کرد که هزینه‌های آموزش در ماه فوریه به دلیل افزایش قیمت آموزش متوسطه که ۴.۳درصد افزایش یافت، ۱.۲درصد صعود کرد. در مقابل قیمت لوازم خانگی و نگهداری در ماه فوریه نسبت به ماه مشابه سال قبل سه‌درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، قیمت پوشاک و کفش در ماه فوریه نسبت به دوره سال قبل چهاردرصد و نرخ حمل‌و‌نقل ۰.۹درصد کاهش یافت. در گزارش دیگری، گاستات اعلام کرد که شاخص قیمت عمده‌فروشی عربستان سعودی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳.۱درصد افزایش یافته است و این افزایش ناشی از قیمت فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده و مواد شیمیایی اساسی بوده که به ترتیب ۱۲ و ۱۰.۸درصد افزایش را ثبت کردند.