شرط پذیرش راحت پرونده‌های مالیاتی

سیدمحمدهادی سبحانیان روز هفتم بهمن‌ماه در نشست بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف و بازاریان کرمان اظهار کرد: این نشست‌ها، ذهنیت مشترک بین سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قوانین و اصناف و مشاغل به عنوان شرکای راهبردی ما ایجاد می‌کند و اگر توقفی در امر تولید و فعالیت اصناف و مشاغل ایجاد شود، ما هم متضرر می‌شویم. بنابراین اقدامات ما باید به گونه‌ای رقم بخورد که مالیات‌ستانی را تسریع کنیم. او با اشاره به اینکه باید معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی کنیم تا سیاستگذاری برای افزایش تولید با ابزار مالیات داشته باشیم، افزود: معتقدیم لایحه ارسالی دولت به مجلس در راستای انتظام‌بخشی و عدالت‌بخشی مالیات تدوین شده است.

سبحانیان با اشاره به اینکه کمبود نیرو در نظام مالیاتی و نمایندگان حوزه قضایی موجب شده با یک شیب به‌سمت استقلال نظام دادرسی برویم، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری و برون‌سپاری خدمات مالیاتی مورد تاکید ماست. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: نظام مالیاتی به ‌سمت سیستمی و نظام‌مند شدن می‌رود تا احاطه بالای نظرات انسانی به ‌عنوان آسیب جدی حاکم بر نظام مالیاتی را کم کنیم و به این سمت برویم که بتوانیم میزان مالیات را از طریق سامانه‌های موجود محاسبه کنیم. او تصریح کرد: در صورتی که مؤدیان به ‌تکالیف خود در نظام ارزش افزوده توجه کنند، ۹۷درصد پرونده‌ها بدون رسیدگی پذیرفته می‌شود. سبحانیان با تاکید بر اینکه دولت برای مالیات‌ستانی اصناف و مشاغل کیسه ندوخته، گفت: برای سال مالیاتی گذشته باید ۵۷۰میلیارد تومان مالیات برای دولت وصول کنیم که حدود ۳۰هزار میلیارد تومان حدود پنج‌درصد از مجموع مالیات کشور از اصناف و مشاغل گرفته می‌شود./ایسنا