حقوق کارمندان از دی‌ماه مستقیم از خزانه پرداخت می‌شود

چندی پیش داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: طرح حساب واحد خزانه سبب شده است که ما به آخرین کسی که خدماتی به دولت ارائه می‌کند، چه در قالب پیمانکار یا نیروی کار، از طرف حساب واحد خزانه و خزانه‌داری به نفع ذی‌نفع نهایی پرداخت کنیم و هیچ واسطه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد. او افزود: برای کارمندان دولت و همه حقوق‌بگیران دولت هم از حساب واحد خزانه در خزانه‌داری استفاده می‌کنیم و مبالغ خرید خدمت کارکنان را مستقیما به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت می‌کنیم. منظور تاکید کرد: یکی از کارکردهای حساب واحد خزانه این است که در حال حاضر به‌راحتی می‌توانیم رصد کنیم که میزان تخصیص اعتبار به هر دستگاه چه میزان بوده و چه میزان از تخصیص‌ها استفاده شده و چقدر باقی مانده است و متناسب با تخصیص‌ها منابع بعدی را تخصیص دهیم./ایرنا