مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت‌وگو با شبکه خبر گفت: با توجه به لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، حساب‌های الکترونیک مبنای مالیات‌ستانی سیستمی قرار می‌گیرند. او با اشاره به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک قانون بسیار مترقی است، بیان کرد: این قانون یک تفاوت و تغییر پارادایمی را در شیوه رسیدگی به مالیات مودیان ایجاد می‌کند و به طور خاص به عنوان بستر اجرای مالیات ارزش افزوده فرآیند جدیدی را طراحی و پیشنهاد می‌دهد.

موحدی بکنظر در ادامه تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۹۸ موظف به اجرا و پیاده‌سازی این قانون بوده که به طور خاص در چند ماهه اخیر تلاش‌های قابل‌توجهی داشته و در کنار آن تعامل بسیار خوبی با دستگاه‌های ذیربط و نهادهایی که به نوعی باید کمک‌کار باشند و هماهنگی را بتوانند انجام بدهند، داشته است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این قانون توسط این سازمان در حال پیاده‌سازی است، اما مستلزم یک سری شرایط و یک سری هماهنگی‌های بین‌نهادی است، افزود: علاوه بر لزوم ایجاد هماهنگی عمومی، تعامل بسیار خوبی با مودیان در این چندماهه اخیر هم از جهت آموزش و هم به لحاظ فرهنگ‌سازی و تبلیغاتی برای اینکه این شرایط را مهیاتر کنیم و مودیان وارد یک فرآیند مالیات‌ستانی متفاوتی نسبت به گذشته شوند، انجام داده‌ایم. موحدی بکنظر خاطرنشان کرد: همه اتفاقاتی که در عرصه اقتصادی قرار است در قالب تعاملات اقتصادی و فروش تحقق پیدا کند، به صورت صورت‌حساب‌های الکترونیک باید ثبت شوند، چراکه حساب‌های الکترونیک مبنای مالیات‌ستانی سیستمی قرار می‌گیرند.