رعیتی‌‌‌فرد تصریح کرد: بوروکراسی و فرآیند اداری تولیدکنندگان را آزار می‌‌‌داد اما در حوزه وزارت مردم این موانع به حداقل رسیده است. او از تسهیل شرایط ویژه در مشاغل خانگی و جوارکارگاهی برای کمک و انگیزه کارگران خبر داد و افزود: در ۶ ماه گذشته بیش از ۶۰۰ جواز کارگاهی صادر شده است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۴ کلان پروژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: ایجاد اشتغال و فرصت‌‌‌های شغلی نخستین کلان‌پروژه‌‌‌ای است که بر اساس آن ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای امسال در نظر گرفته شده است و همچنین ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی از دیگر کلان‌پروژه‌‌‌هاست. او گفت: رفاه مردم به عنوان سومین پروژه برای رفع فقر مورد توجه است که با هم‌‌‌افزایی و مدیریت ۴۰۰ شرکت بزرگ کشور و تلاش برای ارتقای سوددهی بیشتر این شرکت‌ها، خدمات به جامعه هدف بیشتر می‌شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تلاش شده نماینده کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌‌‌های وزارت کار حضور موثری داشته باشند، گفت: صیانت از نیروی کار از اولویت‌‌‌های ما در سه‌جانبه‌‌‌گرایی است. بهره‌‌‌مندی از تجارب کشورهای موفق در پیشگیری از حوادث شغلی و صیانت از نیروی کار برای امنیت شغلی کارگران از موضوعات مورد اشاره او در این مراسم بود. رعیتی‌‌‌فرد با اشاره به اقدام ویژه در ایجاد سامانه پایش کار و نظارت بر اجرای قانون کار در محیط‌‌‌ها و کارگاه‌‌‌های فعال کشوری، تاکید کرد: امید است که این جشنواره سبب رونق بیشتر تولید در استان فارس شود و علاوه بر نیاز‌‌‌های استان منجر به توسعه صادرات این محصول مغذی در کشور‌‌‌های منطقه و بهره‌‌‌مندی از این ظرفیت ‌شود.