هادی سبحانیان درباره تصمیم مجلس مبنی بر حفظ ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال آینده اظهار کرد: مجلس و دولت برای ارز ترجیحی و ۴۲۰۰تومانی باید به یک تصمیم مشترک برسد. طبق اخبار منتشرشده تا به این لحظه مجلس تصمیم گرفته است که ارز ۴۲۰۰تومانی تا سقف ۹میلیارد دلار در بودجه سال آینده بماند. او با تاکید بر اینکه هنوز حفظ ارز ۴۲۰۰تومانی تا به این لحظه پیشنهاد مجلس است و هنوز در صحن هم تصویب نشده است، گفت: ابقای ارز ۴۲۰۰تومانی تصمیم نهایی مجلس نیست و تا به این لحظه هم به صورت قطعی تصویب نشده است؛ اما در صورت تصویب ارز ۴۲۰۰تومانی تا سقف ۹میلیارد دلار در بودجه سال آینده، دولت برای تامین این عدد و رقم مشکلی ندارد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: هرچند که دولت از نظر تامین مالی مشکلی برای تامین ۹میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده ندارد، اما از منظر اقتصادی مهم‌ترین شرط حذف ارز ۴۲۰۰ وجود کارت‌‌های اعتباری و یارانه‌‌ای است. با زحمات و همکاری‌‌های دستگاه‌های مختلف تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانه‌‌ای آماده خواهد شد و می‌‌توان از سال آینده این کارت‌‌های اعتباری و یارانه‌‌ای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد. بنابراین با وجود کارت‌‌های اعتباری و یارانه‌‌ای معتقدیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.

او در پاسخ به این سوال که امسال میزان استفاده مازاد از ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر بوده است، گفت: قانون بودجه به دولت اجازه داده بود که برای سال۱۴۰۰ تا سقف ۸میلیارد دلار از ارز ترجیحی استفاده کند؛ اما با اتمام ۸میلیارد دلار مصوب در بودجه ۱۴۰۰ دولت توانست مجوز استفاده از ارز ترجیحی تا سقف حدود ۱۴میلیارد دلار را بگیرد؛ البته اعداد دقیق در این‌باره را بانک مرکزی باید اعلام کند.

سبحانیان با بیان اینکه معتقدم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی معنای دقیقی از برنامه‌‌ دولت برای حمایت از قشرهای هدف و ضعیف را منعکس نمی‌‌کند، گفت: قرار نیست چیزی از یارانه و حمایت‌‌های مردمی کم شود، بلکه فقط دولت به دنبال تغییر روش حمایت از مردم و حمایت به صورت مستقیم است و معتقدیم این شیوه فعلی غیرموثر است و اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به برخی از کالاها نه تنها نتوانست مانع از افزایش قیمت‌‌ها شود، بلکه به ایجاد تورم پایدار در اقتصاد کشور دامن زد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: قرار نیست تغییر شیوه حمایت از مردم و ارائه کارت اعتباری و یارانه‌‌ای باعث افزایش قیمت‌‌ها شود. او در پاسخ به این سوال که درصورت تصویب ابقای ۹میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال آینده، این تصمیم آیا اثرات تورمی خواهد داشت، اظهار کرد: اگر ۹میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی تامین نشود و منجر به کسری بودجه نباشد، آثار تورمی نخواهد داشت؛ اما آنجایی به تورم دامن می‌‌زند که از ذخایر بانک مرکزی برای تامین آن استفاده شود و تخصیص آن به کالاهای اساسی باعث کسری بودجه سال آینده باشد.سبحانیان با بیان اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی می‌‌توانیم منافعی را به دست بیاوریم که این منافع مستقیما به قشر مورد حمایت اصابت کند، گفت: از طریق این روش نه تنها به‌صورت مستقیم می‌‌توانیم از مردم حمایت کنیم و جلوی تورم پایدار را در کشور بگیریم، بلکه به تولید داخل برخی از اقلام مانند دانه‌های روغنی کمک خواهیم کرد.