او افزود: با تحقق این موضوع، استان تهران در زمینه تحقق خزانه الکترونیکی موفق عمل کرد و این برنامه را در سطح استان به سرانجام رساند. با تحقق خزانه الکترونیکی و حذف چک، جلوی هر نوع سودجویی و تاخیر در پرداخت‌ها یا اشتباه در روند جابه‌جایی بدهی‌ها و مطالبات گرفته شد. معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره‌‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: پیش از این دستگاه‌هایی که با وجوه عمومی اداره می‌شدند، باید به مردم، پیمانکاران و شرکت‌های طرف حساب دولت، چک می‌پرداختند که با حذف چک از این فرآیند، تمام پرداخت‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

او خاطرنشان کرد: اکنون تمام مطالبات و بدهی‌ها به‌صورت پایا یا ساتنا به شهروندان، شرکت‌ها، دستگاه‌های مربوطه و طرف‌حساب دستگاه‌های دولتی پرداخت یا دریافت می‌شود.

خزانه‌داری الکترونیک از جمله سیاست‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی و بخش‌های مختلف مالی در سطح کشور از طریق سامانه‌های الکترونیکی به خزانه کل متصل می‌شوند.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند