تداوم دومینوی استعفاها در اسرائیل

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که رئیس منطقه جنوبی سرویس‌های امنیت داخلی این رژیم (شاباک) به خاطر شکست هفتم اکتبر استعفا کرده است.

خبر مرتبط
واکنش تند حماس دومینوی استعفا در اسرائیل

رئیس اداره سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در خارج از فلسطین گفت: استعفای مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی پایانی ندارد و فروپاشی نظام سیاسی این رژیم را ثابت می‌کند.

در همین رابطه یک ژنرال ارتش رژیم صهیونیستی علت شکست این رژیم در هفتم اکتبر را موج سرپیچی از خدمت نظامیان اسرائیلی پیش از عملیات هفتم اکتبر اعلام کرد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.