محمد اسلامی رای خود را به صندوق انداخت

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی رأی خود را در مسجد لویزان به صندوق انداخت.

خبر مرتبط
بهادری جهرمی رای خود را به صندوق انداخت

سخنگوی دولت گفت: از همه کسانی که در دوره اول مشارکت کردند یا نکردند مجدداً دعوت می‌کنیم برای تعیین سرنوشت خود به پای صندوق رأی بیایند.

مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری جمعه ۸ تیر ماه برگزار شد بر اساس اعلام وزارت کشور در مرحله اول ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رأی اخذ شده که مسعود پزشکیان ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ رأی و سعید جلیلی ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ به مرحله دو انتخابات راه یافتند.

در این مرحله مسعود پزشکیان با کد انتخاباتی ۲۲ و سعید جلیلی با کد انتخاباتی ۴۴ با هم رقابت می‌کنند. رأی‌گیری در حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی انجام می‌شود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.