روزنامه جهان صنعت تذکر گرفت

براساس اعلام خبرگزاری قوه قضاییه ،در پی درج مطلبی در روزنامه جهان صنعت در مورد نتیجه انتخابات، مدیر مسئول این روزنامه از دادستانی تهران تذکر گرفت.

پرونده قضایی این روزنامه در این خصوص رسیدگی خواهد شد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.