صالحی: فردا شاید خیلی دیر باشد/ قهر با صندوق مشکلی را حل نمی‌کند

متن پیام او به این شرح است:

«کسانی که شرکت نکردند چونان کسانی که شرکت کردند اقدام شهروندی خویش را انجام دادند و تصمیم‌شان محترم است، اما یادآور می‌شود که قهر با صندوق مشکلی را حل نمی‌کند. فردا می‌تواند خیلی دیر برای تأسف و اندوه باشد.

به آینده ایران بیشتر بیندیشیم.»

صالحی: قهر با صندوق رای مشکلی را حل نمی‌کند

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.