پاسخ روحانی به ادعای بورسی برخی نامزدها در مناظرات

سه نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در جریان مناظره‌ها به شرایط بورس در سال ۱۳۹۹ اشاره کردند؛ یکی مدعی است دو هزار همت قیمت ارزش‌گذاری کل بورس بود و ۱۰۰ همت با ناشی‌گری وارد شد. دیگری گفته نامه‌ای در این باره به دکتر روحانی نوشته و کاندیدای دیگر به نامه خود به رئیس وقت قوه قضائیه اشاره کرده است؛ با این ادعا که یک‌شبه بورس را به خاک سیاه نشاندند و دولت وقت دستش را در بورس در جیب مردم کرد.

حسن روحانی رئیس جمهوری دولت های یازدهم و دوازدهم، با انتشار ویدیویی، با این ادعا ها پاسخ داده و تاکید کرد: درباره بازار بورس که از آن حرف می‌زنند. در طول ۸ سال شاخص بورس از ۷۰ هزار به یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رسید یعنی بیش از ۲۰ برابر شد. البته به طور طبیعی بورس فرازونشیب دارد. اما این آمار مهم است که به مردم بگوییم بازار بورس از لحاظ دلاری در دولت تدبیر و امید ۸/۵ درصد رشد داشت و در دولت سیزدهم ۴۶/۸ درصد کاهش و ریزش داشته است.

این وضع بازار بورس را نشان می‌دهد؛ از نظر ریالی یک بحث است اما از لحاظ دلاری برای مردم مهم است.
 

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.