سعید جلیلی: لوله‌های آب برخی منابع مالی کشور هرز می‌رود

سعید جلیلی در پنجمین مناظره انتخاباتی که از شبکه یک سیما پخش شد، گفت: اگر در برنامه پنجم گفته رشد هشت درصد، این رشد هشت درصد کار جدی و برنامه‌ریزی مهم در شاخص‌های مهم ارزآوری و اشتغال و جذب سرمایه و استفاده از فرصت فناوری می‌خواهد.

وی ادامه داد: بهره‌وری فقط با سرمایه به دست نمی‌آید؛ با یک مدیریت درست به دست می آید. کار واقعی باید از کار نمایشی تمایز داده شود. با نمایش و تعارف کشور اداره نمی‌شود.

جلیلی بیان کرد: جوانان متخصصی داریم که در این زمینه خیلی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. اگر در برنامه پنجم گفته رشد هشت درصد این رشد هشت درصد یه کار جدی و برنامه‌ریزی مهم می‌خواهد.

وی خاطرنشان کرد: ما امروز در شرایطی هستیم که باید بدانیم این جهان فرصت اگر قرار است یک ایران جهش شود باید موانع آن برطرف شود.

وی گفت: آقای پزشکیان گفتند وقتی برنامۀ هفتم هست چرا باید برنامه بنویسیم اما در برنامۀ هفتم از دولت خواسته شده ۴۵ برنامه را ظرف مدتی کوتاه بنویسد. 

جلیلی افزود: کار واقعی باید از کار نمایشی تمایز داده شود. حاج قاسم در یک جلسه می‌گفتند شما می‌توانید دستور بدهید اما نتیجه مهم است. منابع مالی کشور مثل منبع آبی است که برخی لوله‌های خراب آن را هرز می‌دهند. باید به ساختار اداری اشراف داشت و روی آن نظارت کرد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.