واکنش آذری جهرمی به اظهارات جلیلی در مناظره/ آقای کاندیدا آمار اشتباه داد؟

محمدجواد آذری جهرمی در واکنش به اظهارات جلیل در سومین منظره نامزدها گفت:

آمارهای آقای جلیلی در مورد توسعه اینترنت در دولت سیزدهم نادرست است. هر چند دولت سیزدهم درباره توسعه روستایی ادامه دهنده ی مسیر عظیم کاهش شکاف دیجیتال در دولت قبل بود، در حوزه توسعه فیبر منازل هم در سه سال اخیر کمتر از ۲۰۰ هزار اشتراک خانگی دائر شده است که نسبت به آمار دولت قبل کمتر است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.