چهره اصلاح طلب معاون سیاسی ستاد پزشکیان شد

معاونت سیاسی ستاد انتخاباتی مرکزی مسعود پزشکیان منصوب شد.

حکم انتصاب وی به این شرح است:

معاون سیاسی ستاد پزشکیان منصوب شد /این چهره اصلاح طلب کیست؟

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.